Tjänster

Våra utbildningar

Första hjälpen


Du lär dig följande:

L - Livsfarligt läge.

A - Luftväg med kontroll av halsrygg.

B - Andning.

C - Cirkulation och blödning.

D - Medvetande.

E - Helkroppsundersökning, förhindra avkylning.


Kurstid: 1,5timmar.


Förkunskaper:

Inga krav.Barn HLR homeparty


Utbildningen sker i ert hem, ni bjuder hem vänner, föräldrar, kollegor, eller de som ska vara barnvakt.

Deltagarantalet bör vara mellan 4 till 10personer.

Kostnad: 450kr per person. Par betalar 700kr

Utbildningen tar ca 2 timmar.


Inga förkunskaper behövs.

Vi tränar på realistiska barn dockor.

kursintyg erhålles efter godkänd utbildning.

Kursen kan hållas på dagtid/kvällstid samt helger efter önskemål.Drunkning


Du lär dig följande:

-HLR vid drunkning.

-Inblåsningar i vattnet.

-Vattenlivräddning.


Förkunskaper:

Gått HLR kurs inom 6månaderHLR för insatspersonal


Du lär dig följande:

-Larmrutiner.

-Använda en hjärtstartare.

-Handlingsplan.

-Teamträning med olika övningar.


Kurstid: 3,5-4timmar.


Förkunskaper:

-Gått en HLR kurs inom 6 månader.

-Webbkurs FLR för insatspersonal

-Kursbok inläst.

-HLR test genomförs innan kursstart.Akuta sjukdomar


Du lär dig hantera följande:

-Akut hjärtinfarkt.

-Stroke.

-Diabetes.

-Epilepsi.

-Astma.

-Allergisk reaktion.

-Eller enligt önskemål.


Kurstid: 1-2timmar.


Förkunskaper:

Inga krav.Barn HLR


Du lär dig följande:

Medvetandekontroll.

Andningskontroll.

Tecken på cirkulation.

Stabilt sidoläge.

HLR 0-1år.

HLR 1år-18år.

Ringa 112.

Behandla luftvägshinder.


Kurstid: 2timmar.


Förkunskaper:

Inga krav.


Tillägg:

Barn olycksfall.

Akut Barnsjukdom.


Kurstid: 1timmeVuxen HLR


Du lär dig följande:

Medvetande kontroll.

Andningskontroll.

Ringa 112.

Hjärt lung räddning 30:2.

Andningshjälp

Använda hjärtstartare.

Behandla luftvägshinder.

Stabilt sidoläge.


Kurstid: 2,5timmar.


Förkunskaper:

Gjort webbkurs
Krishantering


Du lär dig följande:

-De olika faserna i krisen.

-Bearbetning.

-Kamratstöd.

-Rutiner.


Kurstid: 2timmar.


Förkunskaper:

Inga krav.

Vi utbildar med realistiska vuxen, junior och barn dockor samt med övningsdefibrillator.

Utbildningarna sker på er arbetsplats, i hemmet eller i annan lämplig lokal.

Vi tillhandahåller all utrustning som behövs för att genomföra utbildningen.

Antal deltagare rekommenderar vi att man är max 12personer per kurs.

När det gäller barn HLR gäller max 8personer.

Vi anpassar våra kurser efter er verksamhet.Rekommenderar att man har repititionskurs i HLR minst 1ggr/år, eftersom man lätt glömmer


Ang. Barn HLR:

Tänk på att barn inte är som vuxna fysiologiskt. HLR skiljer på många sätt jämfört med en vuxen människa.

Därför bör man även gå en barn HLR kurs om man har barn eller om man jobbar med barn.


Utbildar företag, skolor, föreningar och privatpersoner.


Vi håller våra utbildningar både dagtid, kvällstid och helger beroende på önskemål.