Hem

Livräddare I Norr

Välkommen till Livräddare I Norr

 


 


Livräddare I Norr är ett företag i Kalix som utbildar nya livräddare.

Oftast tänker man, det händer inte mig. Men vad gör du om det

oförberedda inträffar? Vet du vad du ska göra? Hur du ska göra?


Boka en kurs med Livräddare I Norr, så får du lära dig hur du med enkla handgrepp

kan rädda ett liv och vara en hjälpare i nöden.

Certifierad HLR instruktör inom Vuxen HLR, Barn HLR, S-barn HLR och D-HLR.


 Copyright @ Livräddare I Norr